การลดลงของป่า: ภัยคุกคามต่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การลดลงของป่า: ภัยคุกคามต่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

บริษัทต่างๆ ในกานารอคอยที่จะได้ร่วมงานกับรัฐบาลไลบีเรียสำหรับข้อตกลงการค้า Timba ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างการจ้างงานให้กับชาวไลบีเรียจำนวนมาก ฉันเริ่มสงสัยว่าชาวไลบีเรียมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการตัดไม้ทำลายป่าหรือไม่ การตัดไม้ส่งเสริมการตัดไม้ทำลายป่าและมักนำไปสู่การทุจริตในภาคป่าไม้ของไลบีเรียนอกจากนี้ ข้อตกลงนี้จะยกระดับแนวปฏิบัติที่ทุจริตและนำไปสู่การดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งบางนโยบายมักส่งผลให้ทรัพยากรลดลง 

การตัดไม้ทำลายป่า

 ตลอดจนการขาดสถาบันที่ไม่เพียงพอในการปฏิรูปกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม หลักการและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตัวอย่างเช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสถาบันทางการเมืองของประเทศยืนยันว่าการจัดทำนโยบายที่ส่งเสริมกฎระเบียบที่ขับเคลื่อนด้วยรายได้มีความสำคัญต่อการปกป้องป่าฝนดังนั้นพวกเขาจึงสนับสนุนให้รัฐบาลไลบีเรียและนอร์เวย์ลงนามในข้อตกลงทวิภาคีเพื่อปกป้องป่าฝนของไลบีเรียจากการลดลง นโยบายดังกล่าวให้สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มุ่งอนุรักษ์พื้นที่ป่าเขียวชอุ่มของไลบีเรียส่งผลให้รัฐบาลไลบีเรียสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการตามนโยบายป่าไม้ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สามารถหลบหนีจากการตัดไม้ทำลายป่าและเปิดใช้งานการบังคับใช้แนวทางที่อิงกับสิ่งจูงใจเพื่อป้องกันอัตราการตัดไม้ทำลายป่าในปัจจุบัน รวมทั้งเสริมสร้างการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับท้องถิ่น การค้า 

แนวคิดการจัดการป่าไม้นี้จะนำประเทศไปสู่การแก้ปัญหาป่าไม้อย่างยั่งยืน เนื่องจากต้องพึ่งพากฎระเบียบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนน่าเสียดายที่ข้อตกลงการค้าป่าไม้เหล่านี้ริเริ่มโดยคณะผู้แทนชาวกานาในไลบีเรีย มีแนวโน้มที่จะทำลายข้อตกลงของนอร์เวย์และส่งเสริมการทุจริตในภาคป่าไม้ของประเทศของเราดังนั้น ข้อตกลงการค้านี้ไม่ได้อยู่ในความสนใจของการปกป้องป่าฝนของเรา เนื่องจากเป็นการสลับการควบคุมจากองค์กรที่ทุจริตองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่ง 

สิ่งนี้ไม่เพียงทำให้ป่าของเราหมดสิ้นไปเท่านั้น แต่ผลประโยชน์ใดๆ จากการตัดไม้จะตกเป็นของเจ้าหน้าที่รัฐและธุรกิจที่ทุจริตโดยตรง ซึ่งไม่มีผลประโยชน์ระยะยาวในการรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้สมบูรณ์ 

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อสัญญาหลอกลวงดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในไลบีเรีย มันยังคงทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเราเลวร้ายยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสที่ป่าจะถูกทำลาย การสูญเสียที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ มลพิษทางน้ำ การกัดเซาะและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องระบุว่าสัญญาดังกล่าวไม่ควรเกิดผล เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมการตัดไม้ทำลายป่า บวกกับการขาดความชัดเจนและนโยบายการกำกับดูแลที่สอดคล้องกันทำให้เกิดความกังวลต่อผืนป่าของไลบีเรียในทันทีนอกจากนี้ การแปรรูปหรือให้สิทธิ์สัมปทานแก่บริษัทในกานาจะส่งเสริมการตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนอัตราการลดจำนวนป่าในกานาที่น่าตกใจตัวอย่างเช่น การลดลงของป่าในกานายังคงก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบปริมาณน้ำฝน ตลอดจนเพิ่มการทุจริตในภาคการจัดการป่าไม้ของเศรษฐกิจ ส่งเสริมการตัดไม้ทำลายป่า และทำให้ระบบนิเวศน์ที่สำคัญเสื่อมโทรมต่อไป ของประเทศนั้นๆ

ยิ่งกว่านั้น การลดลงของป่าในกานายังส่งผลเสียต่อสัตว์หลายร้อยชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์และบังคับให้พวกมันอพยพไปยังส่วนอื่น ๆ ของแอฟริกาตะวันตก ในขณะที่บางคนอาจโต้แย้งว่าสัญญาดังกล่าวกับบริษัทในกานาเพื่อทำให้ป่าฝนของเราหมดไปจะช่วยลดปัญหาการว่างงานของเราได้ แต่ท้ายที่สุดแล้ว สัญญาดังกล่าวไม่ยั่งยืนและในอดีตได้สร้างความเสียหายต่อทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อมของไลบีเรีย

นโยบายของรัฐบาลที่เข้าใจผิดไม่ได้จัดการกับสิ่งที่ประชาคมระหว่างประเทศทราบกันดีว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งสร้างโอกาสที่เป็นไปได้สำหรับความขัดแย้งในประเทศ มันปรับปรุงการตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย ส่งเสริม และให้รายได้แก่รัฐบาลหลายล้านเพื่อเป็นทุนในสงครามกลางเมืองในไลบีเรีย และสัญญานี้ก็ไม่ต่างกัน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนของเรา แต่กลับนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางทหารให้กับภาคป่าไม้ของเรา และส่งผลเสียต่อความพยายามในการอนุรักษ์ของรัฐบาลนอร์เวย์ ซึ่งขณะนี้กำลังอัดฉีดเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า

นอกจากนี้ การขาดนโยบายป่าไม้ที่ยั่งยืนในไลบีเรียยังทำให้เกิดวาทกรรมที่จำเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความสำคัญของการริเริ่มการจัดการป่าไม้ และท้าทายรัฐบาลไลบีเรียให้ทำงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนป้องกันไม่ให้บริษัทต่างๆ เช่น บริษัทในกานาจากการเซ็นสัญญาที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มการทำลายป่าในนามของการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ในฐานะประเทศหนึ่ง รัฐบาลของเราควรมุ่งความสนใจไปที่การดำเนินนโยบายป่าไม้ที่ยั่งยืนโดยมีผลในเชิงบวกมากขึ้น ซึ่งรวมถึงทางเลือกในการจัดการป่าพื้นเมืองและความร่วมมือของความพยายามระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการปกป้องป่าฝนของเรารัฐบาลไลบีเรียควรปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมรวมถึงนโยบายการจัดการป่าไม้ แต่การแก้ไขนโยบายป่าไม้ในปัจจุบันของเราจะต้องรวมถึงการสร้างพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การผลิตทางเศรษฐกิจและการจัดการป่าไม้ การสร้างอุทยานแห่งชาติ และการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ใช่ทางทหารเพื่อปกป้องป่าฝนไลบีเรีย

Credit : fashionaims.com
umpchampagne.com
vecfat.net
mmofan.net
francktioni.com
zaufanafirma.net
butserancientfarm.org
balthasarburkhard.net
efacasagrande.net
bereanbaptistchurchbatesville.com
sharkgame.org
coachfactoryoutlettcd.net
montichiaricalcio.com